Bảng Học Phí

Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm đưa ra học phí dạy 1 tháng của gia sư để quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (Giáo viên dạy 90 phút ; Sinh viên dạy 120 phút)

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 1.200.000 2.000.000
Lớp: 4,5,6,7 1.500.000 2.400.000
Lớp: 8,9 1.700.000 2.700.000
Lớp: 10,11,12 1.800.000 3.000.000
Lớp: LTDH 2.000.000 3.600.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 2.000.000 3.600.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 1.600.000 2.700.000
Lớp: 4,5, 6, 7 2.000.000 3.200.000
Lớp: 8,9 2.300.000 3.600.000
Lớp: 10,11,12 2.400.000 4.000.000
Lớp: LTDH 2.700.000 4.800.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 2.700.000 4.800.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 2.000.000 3.400.000
Lớp: 4,5,6,7 2.500.000 4.000.000
Lớp: 8,9 2.900.000 4.500.000
Lớp: 10,11,12 3.000.000 5.000.000
Lớp: LTDH 3.400.000 6.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 3.400.000 6.000.000

Tiếng Việt cho người nước ngoài: 25$/1h

Nếu gia sư là giáo viên có thâm niên cao, thạc sỹ và dạy kèm thật hiệu quả thì mức học phí được tính theo tiết (45 phút).

Cấp 1: 120.000 tiết(45 phút) 
Cấp 2: 150.000 tiết(45 phút) 
Cấp 3: 180.000 tiết(45 phút) 

Ở trên là áp dụng học phí đối với 1 học viên, nếu phụ huynh có nhu cầu dạy theo nhóm sẽ tính khác.

Quý Phụ Huynh Có Nhu Cầu Tìm Gia Sư Liên Hệ Theo Địa Chỉ Sau:

TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM

Địa Chỉ : 169 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hotline : 0902.817.109

Website : giasusuphamtphcm.com

Email : trinhgiasuuytin@gmail.com

Liên Hệ Ngay