Lớp Hiện Có

CÁC LỚP MỚI CẦN TÌM GIA SƯ

Quý gia sư vui lòng nhấp vào đây để xem các lớp cập nhật mới nhất!

 

CHƯA GIAO

MSL : 1960

Môn : BÁO BÀI 7

Cần Tìm : SINH VIÊN NAM

Địa Chỉ :  NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P.TÂN PHÚ, Q7

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI SX 19H-21H

Mức Lương : 1.5TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1957

Môn : TLH 10

Cần Tìm : SINH VIÊN TRƯỜNG DƯỢC

Địa Chỉ :  HOÀNG NGÂN, P16, Q8

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI T3T5T7 LÚC 18H30

Mức Lương : 2.5TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1956

Môn : TOÁN 11

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ :  TRẦN VĂN GIÀU, P.TÂN TẠO, BÌNH TÂN

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : 2 BUỔI TỐI T2 VÀ T6

Mức Lương : 2TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1951

Môn :TOÁN 10

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : ĐƯỜNG SỐ 8, P5, GÒ VẤP

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI T3,5 LÚC 19H

Mức Lương : 2TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1942

Môn : LÝ HÓA 11

Cần Tìm : GIÁO VIÊN

Địa Chỉ :  ẤP 4, XÃ VĨNH LỘC A, BÌNH CHÁNH

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI SX TRỪ T2,T4

Mức Lương : 2TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1941

Môn : AV11 + AV9 (2 HỌC VIÊN)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ :  ẤP 4, XÃ VĨNH LỘC A, BÌNH CHÁNH

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI SX TRỪ T2,T4

Mức Lương : 2.5TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1948

Môn : ANH VĂN 9

Cần Tìm : GIA SƯ TỐT NGHIỆP

Địa Chỉ :  NGUYỄN QUÝ YÊM, P.AN LẠC, BÌNH TÂN

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI SX TRỪ T3,T5

Mức Lương : 1.8TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1943

Môn : TOÁN 11

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ :  PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, Q.9

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT

Mức Lương : 2TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1919

Môn : TLH 12 (2 HỌC VIÊN)

Cần Tìm : SINH VIÊN NỮ

Địa Chỉ :  ĐƯỜNG 1C, P.AN LẠC, BÌNH TÂN

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : THỨ 3,5,7 LÚC 18H

Mức Lương : 2.5TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

CHƯA GIAO

MSL : 1911

Môn : TOÁN 11

Cần Tìm : GIÁO VIÊN

Địa Chỉ :  PHẠM HY LƯỢNG, P.THẠNH MỸ LỢI, Q2

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI SX

Mức Lương : 2TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1940

Môn : TLH 11

Cần Tìm : SINH VIÊN NAM

Địa Chỉ :  ĐƯỜNG SỐ 11, P.AN PHÚ, Q2

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI SX

Mức Lương : 1.8TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1939

Môn : AVGT (2 BÉ)

Cần Tìm : GIA SƯ TỐT NGHIỆP

Địa Chỉ :  CHỢ TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI SX 5H

Mức Lương : 4TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÂ GIAO

MSL : 1938

Môn : TLH 10

Cần Tìm : SINH VIÊN NỮ

Địa Chỉ :  ĐƯỜNG 15B, P.PHÚ MỸ, Q7

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 18H T2,T4,T6

Mức Lương : 1.8TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1937

Môn : TLH 12 ( 2 học sinh)

Cần Tìm : SINH VIÊN NỮ

Địa Chỉ :  ĐƯỜNG 1C, P.AN LẠC, Q. BÌNH TÂN

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 18H T3,T5,T7

Mức Lương : 2.5TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1936

Môn : TLH 11

Cần Tìm : SINH VIÊN

Địa Chỉ :  HUỲNH TẤN PHÁT, XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN NHÀ BÈ

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI SX

Mức Lương : 1.8TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1935

Môn : TLH 11

Cần Tìm : SINH VIÊN NỮ

Địa Chỉ :   BÙI HỮU NGHĨA, PHƯỜNG 2, QUẬN BÌNH THẠNH

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : SX

Mức Lương : 1.5TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1934

Môn : TOÁN 10

Cần Tìm : GIÁO VIÊN

Địa Chỉ :   ĐƯỜNG SỐ 20, P. BÌNH HƯNG HÒA, QUẬN BÌNH TÂN

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : SX TỐI T3, T4; SÁNG TỐI T7

Mức Lương : 1.8TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1933

Môn : TOÁN 11

Cần Tìm : GIÁO VIÊN

Địa Chỉ :  PHẠM HUY LƯỢNG, P.THẠCH MỸ LỢI, Q2

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : SX TỐI

Mức Lương : 1.8TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1932

Môn : T-L-H 12

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ :  ĐƯỜNG SỐ 3, P.TRƯỜNG THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, Tp.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : SX CHIỀU HOẶC TỐI

Mức Lương : 4TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1931

Môn : BÁO BÀI LỚP 6

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, Tp.HCM

Số Buổi : 5

Thời Gian Dạy : 18H T2-T6

Mức Lương : 4TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1930

Môn : TOÁN – TV 6+3

Cần Tìm : GIÁO VIÊN

Địa Chỉ : TÔN ĐỨC THẮNG, P.BẾN NGHÉ, QUẬN 1, Tp.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : SX

Mức Lương : THỎA THUẬN

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1929

Môn : BÁO BÀI 3+5

Cần Tìm : SV NỮ

Địa Chỉ : PHAN VĂN TRI, PHƯỜNG 11, BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : SX TỐI TRÊN 5H

Mức Lương : 2.8 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1928

Môn : TLH LỚP 9 (HỌC VIÊN NAM HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : SV ( ƯU TIÊN SV SƯ PHẠM)

Địa Chỉ : VƯỜN LÀI, P. AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 3,5,7 LÚC 6H30

Mức Lương : 1.7TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1927

Môn : TOÁN LỚP 11

Cần Tìm : SV NỮ

Địa Chỉ : ĐƯỜNG CỘNG HÒA, PHƯỜNG 4, TÂN BÌNH, Tp.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : SX (16H30-18H)

Mức Lương : 2.4TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

Đã GIAO

MSL : 1926

Môn : TIẾNG ANH LỚP 11(1 HỌC VIÊN HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : GV NỮ

Địa Chỉ : THÀNH THÁI, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, Tp.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI SX LÚC 6H

Mức Lương : 2TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

Đã GIAO

MSL : 1925

Môn : TLH LỚP 8(1 HỌC VIÊN HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN

Địa Chỉ : BÌNH LỢI, PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH, Tp.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 2,3,5 LÚC 6H

Mức Lương : 2.4TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1924

Môn : BB LỚP 4 (1 HỌC VIÊN HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : SV NỮ ( Ở BÌNH THẠNH)

Địa Chỉ : BÌNH QUỚI, PHƯỜNG 28, QUẬN BÌNH THẠNH, Tp.HCM

Số Buổi : 5

Thời Gian Dạy : TỐI SX LÚC 6H

Mức Lương : 2.2TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1923

Môn : TOÁN 12 (1 HỌC VIÊN NỮ HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM, NỮ

Địa Chỉ : PHẠM VĂN CHIÊU, PHƯỜNG 9, GÒ VẤP, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4,6 LÚC 6H30

Mức Lương : 3 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1922

Môn : TLH LỚP 8( 1 HỌC VIÊN NỮ HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : NGUYỄN XÍ, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : TỐI SX

Mức Lương : 3.2 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1921

Môn : VĂN 9 ( 1 HỌC VIÊN NỮ HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM, NỮ

Địa Chỉ : ÂU CƠ, PHƯỜNG 5, QUẬN 11, TP.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI 2,6 LÚC 6H30

Mức Lương : 1,6 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1920

Môn : TOÁN, LÝ LỚP 8 ( 1 HỌC VIÊN NAM HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : SV NAM, NỮ

Địa Chỉ : BÌNH LONG, PHƯỜNG PHÚ THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : TỐI SX TRƯỚC 7H

Mức Lương : 2 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1919

Môn : ANH 6 ( HỌC VIÊN NỮ HỌC GIỎI)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM, NỮ

Địa Chỉ : NGUYỄN OANH, PHƯỜNG 10, GÒ VẤP, TP.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : SX

Mức Lương : 1,6 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1918

Môn : LÝ 10 ( 2 HỌC VIÊN NAM HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : SV NAM, NỮ

Địa Chỉ : BÌNH LỢI, PHƯỜNG 13 , QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI 2,6 LÚC 6H30

Mức Lương : 1,4 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1917

Môn : ANH VĂN LỚP 7 ( HỌC VIÊN NAM HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM, NỮ

Địa Chỉ : BÌNH QUỚI , PHƯỜNG 27, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4,6 LÚC 6H

Mức Lương : 2.4 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1916

Môn : VĂN LỚP 9( HỌC VIÊN NỮ HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 1, TP.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI 3,5 LÚC 6H30

Mức Lương : 2 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1915

Môn : TOÁN 12 ( HỌC VIÊN NỮ HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : LÊ QUANG ĐỊNH, PHƯỜNG 14, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4,6 LÚC 6H30

Mức Lương : 3 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1914

Môn : RÈN CHỮ ( HỌC VIÊN NAM LỚP 2 CHỮ XẤU)

Cần Tìm : SV NỮ

Địa Chỉ :ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, QUẬN 9, TP.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4,5,6 LÚC 5H30

Mức Lương : 2 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1913

Môn : TIN VP ( HỌC VIÊN NỮ 30 TUỔI)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : LÊ VĂN VIỆT, PHƯỜNG HIỆP PHÚ, QUẬN 9, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 3,4,6 LÚC 7H

Mức Lương : 3 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1912

Môn : AV LỚP 11 ( HỌC VIÊN NAM HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : VAN KIẾP, PHƯỜNG 3, BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4 LÚC 6H30

Mức Lương : 2 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1911

Môn : TLH LỚP 10 ( HỌC VIÊN NAM HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : SV NAM, NỮ

Địa Chỉ : TRẪN NÃO, PHƯỜNG BÌNH AN, QUẬN 2, TP.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4,5,6 LÚC 6H

Mức Lương : 2,4 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1910

Môn : SINH LỚP 12 ( HỌC VIÊN NỮ HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : SX

Mức Lương : 3 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1909

Môn : LÝ LỚP 9 ( HỌC VIÊN NỮ HỌC LỰC KHÁ)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Địa Chỉ : LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG TÂN PHONG, QUẬN 7, TP.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4 LÚC 7H

Mức Lương : 1,8 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1908

Môn : TIẾNG NHẬT TỪ ĐẦU

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM, NỮ

Địa Chỉ : VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, TPHCM

Số Buổi : 5

Thời Gian Dạy : TỐI 2,3,4,5,6

Mức Lương : 5 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1907

Môn : HÓA LỚP 10 ( 2 BẠN HS NỮ HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : SV NAM, NỮ

Địa Chỉ : NƠ TRANG LONG, PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI SX

Mức Lương : 2.4 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1906

Môn : TOÁN LỚP 12 ( HỌC VIÊN NAM HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN

Địa Chỉ : NGUYỄN ẢNH THỦ, PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY, HÓC MÔN, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : SX

Mức Lương : 3 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1905

Môn : PIANO ( HỌC VIÊN NAM 12 TUỔI CÓ CƠ BẢN RỒI)

Cần Tìm : SV NAM, NỮ

Địa Chỉ : NGUYỄN SƠN, PHƯỜNG PHÚ THỌ HÒA, TÂN PHÚ, TP.HCM

Số Buổi : 2

Thời Gian Dạy : TỐI 2,5 LÚC 6H

Mức Lương : 1.6 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1904

Môn : TIẾNG ANH GIAO TIẾP(  HỌC VIÊN NAM 32 TUỔI )

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM

Địa Chỉ : LÊ VĂN QUỚI, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4,6 LÚC 6H30

Mức Lương : 3 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1903

Môn : T-TV  LỚP 4(  5 HỌC VIÊN )

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NỮ ĐỨNG LỚP

Địa Chỉ : XVNT, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Số Buổi : 4

Thời Gian Dạy : TỐI 2,4,6 LÚC 6H

Mức Lương : 5 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1902

Môn : TLH LỚP 8 ( HỌC SINH NỮ HỌC LỰC TB)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM, NỮ

Địa Chỉ : LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SƠN KÝ, TÂN PHÚ, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI 3,5,7 LÚC 7H

Mức Lương : 2,5 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0931.021.825 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

 

ĐÃ GIAO

MSL : 1901

Môn : TOÁN LỚP 9 ( HỌC SINH NAM HỌC KHÁ)

Cần Tìm : GIÁO VIÊN NAM, NỮ

Địa Chỉ : QUANG TRUNG, PHƯỜNG 8, GÒ VẤP, TP.HCM

Số Buổi : 3

Thời Gian Dạy : TỐI SX

Mức Lương : 2,7 TR

Cách Thức Nhận Lớp : Gia sư nhắn tin qua 0963.255.651 nội dung Là : TÊN + SĐT LIÊN LẠC + TUỔI + MSL mình muốn nhận. Trung tâm sẽ xét duyệt và trả lời bạn trong giờ làm việc. Gia sư được nhận hãy mang bằng tốt nghiệp ( đối với Giáo Viên) ; thẻ SV ( đối với Sinh Viên) lên Trung Tâm để kiểm chứng và nhận lớp

 

Liên Hệ Ngay