Nội Quy Gia Sư

+ Để bảo vệ quyền lợi cho Gia sư nên Trung tâm chỉ thu phí sau khi nhận lớp thành công vì vậy Gia sư đăng ký dạy lớp nào thì phải đảm bảo chắc chắn, tránh trường hợp đã đăng ký nhận rồi mà lại không dạy

+ Gia sư khi gặp Phụ huynh và học sinh thì dù có nhận được lớp hay không các bạn cũng phải gọi hoặc nhắn tin lại cho Trung tâm để xác nhận và giải quyết sự cố ngay nếu có

+ Khi đi dạy ăn mặc gọn gàng và đúng giờ, không dạy thiếu giờ. Trường hợp đặc biệt phải báo gấp cho phụ huynh

+ Không sử dụng điện thoại và làm việc riêng trong giờ dạy

+ Chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng dạy cho học sinh

Liên Hệ Ngay